ระบบบันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนก่อนการสมัครว่าตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ข้อมูลช่องใดไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย -

**เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 1 - 28 เมษายน 2564 ปิดการสมัครและปิดการชำระเงินวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.

**ปิดการแนบหลักฐาน วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น. หลักฐานต้องสมบูรณ์ภายในเวลาดังกล่าว ถ้าหลังจากนั้น ถือว่าสละสิทธิ์การสมัคร

ในพื้นที่บริการ ได้แก่ เขตตลิ่งชัน เฉพาะแขวงบางระมาด แขวงฉิมพลี แขวงบางพรม แขวงคลองชักพระ และแขวงบางเชือกหนัง
เขตภาษีเจริญ เฉพาะแขวงบางแวก แขวงคลองขวาง และแขวงบางด้วน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลการศึกษา (โรงเรียนเดิม)

ข้อมูลบิดา-มารดา

ข้อมูลผู้ปกครอง

ผลการเรียนเฉลี่ย

email สำหรับแจ้งสถานะการสมัคร **สำคัญ**